Characters

   Akahiko-Seito Bootu Chiharo-seito Goku
   Hamako-seito Honu pe'pe Imperius Kamakona
   Kanou Kel'ea Keoni Komatsu-san
   Komatsu-Sensei Komatsu-Tanuki      Kupuna Kane Kupuna Klaus
   Kupuna Wahine Leigh'ani Leigh'o Maka Uli
   Malama Marie Lumere Miori Ms. Davies
   Nohea Parrick Murphy Sergei Milovec       Uiki
   Cast video